درباره ماشرکت تینا بام با شماره ثبت 186 واقع در دلیجان ،تولیدکننده عایق رطوبتی و مشتقات پلیمری با بیش از چندین سال سابقه تولید در ایران می باشد.
این شرکت از همان بدو تاسیس با احداث آزمایشگاهی مجهز و با استفاده از دانش فنی نیروهای متخصص وبا بکارگیری مشاورینی از دانشگاههای معتبر کشور توانست پیشرفتهای چشمگیری را درزمینه بهبود کیفی عایق رطوبتی بدست آورده و در نتیجه حاصل چندین سال تلاش بی وفقه این واحد در جهت ارتقای کیفیت در قالب دریافت افتخارات و دستاوردهای ذیل جلوه نمود.
و همچنین با صادرات به کشوره های همجوار بویژه عراق، افغانستان، پاکستان، و آذربایجان وکشورهای حوزه خلیج فارس گام به تولید نهاده است.طراحی و اجرا شرکت مهندسی فناوری اطلاعات فـراداده