عایق رطوبتی نیلوفر آبی 186
دارای استاندارد نوع B.O.F
ویژه مناطق معتدل و گرمسیر تهیه شده از قیر اکسیده، جهت عایق بندی سطوح مختلف پلها،ساختمان و استخر کاربرد دارد

موارد مصرف


جدول مقاومت محصول


طراحی و اجرا شرکت مهندسی فناوری اطلاعات فـراداده