عایق رطوبتی تندیس بام 186
دارای استاندارد نوع B.P.P
ویژه مناطق معتدل و گرمسیر تهیه شده از قیر اصلاح شده با پلیمرهای پلاستیکی BPP جهت عایق بندی سطوح مختلف پلها،ساختمان و استخر کاربرد دارد.

موارد مصرف


جدول مقاومت محصول


طراحی و اجرا شرکت مهندسی فناوری اطلاعات فـراداده